Calendaris

 El centre té diversos calendaris per organitzar els esdeveniments i les tasques:

    • Calendari Office – accés professorat i alumnat/famílies (P3 a ESO4)
    • Calendari Alexia Classroom – accés professorat i alumnat/famílies (PRI5 a ESO4) – s’indiquen taques, exàmens i activitats i sortides tutorials
    • Agenda Teams – accés alumnat (per grups-classe) – s’indiquen tasques i exàmens. Les famílies també poden accedir.

 

El calendari oficial de curs amb l’inici i acabament de les classes, períodes de vacances, festius i jornada intensiva s’exposa a les reunions de curs amb les famílies i es comparteix a través de comunicat Alexia amb còpia al correu electrònic i a la web.