Acollida digital

El centre disposa d’un Pla d’Acollida Digital actualitzat a 3r trimestre del curs 2022-23, on es detallen els següents continguts:

1.       Acollida digital del professorat

·       Referents TAC del centre

·       La nostra xarxa

·       Quines eines digitals s’utilitzen a l’escola?

·       Comunicació

·       Plataforma de gestió

·       Pàgines web que s’utilitzen amb l’alumnat

·       Xarxes socials

·       Pàgina web

·       Manual d’estil del centre

·       Fotografia i vídeos

2.       Acollida digital de l’alumnat

·       Eines digitals

·       Projecte 1×1

·       Ús del telèfon mòbil

·       Plataforma de gestió

·       Plataforma de continguts

·       Comunicació

·       Seqüenciació de continguts

3.       Acollida digital de les famílies

·       Comunicació

·       Pàgina web

·       WhatsApp

·       Llibres

4.       Recomanacions

·       Contrasenyes

·       Navegació i Web 2.0

Pla d’Acollida Digital 2022-2023